Kullanıcı Açık Rıza Beyanı

Kullanıcı Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne bildirdiğim ve/veya Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel verimin Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine ve kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, Kanun’un bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurum ve kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Ayrıca Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından telefon, faks, elektronik posta, mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesi ve arama yapılmasına da açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.