1999'dan beri...

YASAL DÜZENLEMELER

Ödeme hizmetleri sektörü, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 20.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kanuni alt yapıya kavuşmuş oldu. Kanun’a bağlı olarak, 27.06.2014 tarihinde, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine Ve Denetimine İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Ödeme hizmeti, 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Ödeme hizmeti
MADDE 12 – (1) Bu Kanun uyarınca ödeme hizmetleri;

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,

b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,

c) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,

ç) Para havalesini,

d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini,

e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri,

ifade eder.

Kanun’un 13. Maddesinde ise, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sunabilecek kuruluşlar olarak sayılmışlardır.

Ödeme hizmetleri sektörü ile ilgili yapılan bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, bu sektörde faaliyet yürütecek şirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni almaları gerekmektedir. BDDK’dan faaliyet izni almadan ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet yürüten kişi ve şirketlere Kanun’da hapis ve para cezaları öngörülmüştür.

Şirketimiz Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş., BDDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan 11.02.2016 tarih ve 6730 sayılı kararı ile faaliyet izni almıştır.

©2019 - Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş - All Rights Reserved TTR BİLİŞİM

Faturamatik kurumsal şube giriş ekranına yönlendirileceksiniz, kabul ediyor musunuz? Faturamatik Dijital Ödeme Platformuna yönlendiriliyorsunuz.